Indominuz

Media Informasi Daring

Posts match “ Kostum ” tag:

Perihal Kostum Pekerja

Perihal, Kostum, Pekerja,

Konveksi Seragam Surewi L-imrofinu ajih pit at 'gejjewh il sebiltnij nnim irbmem at' inojzzazzinagro tqawlif il apicetrappit lf-ativitta at 'kid l-inojzzazzinagro. L-teijimrofinu inredom amuh anfah ibard usbiltnij nnim izrof itamra u teijinojzzazzinagro iratilimarap lahb ajizilup, izzivres at 'aznegreme u ijdrawg sat-atrugis, f'ix teijitsop xat-lohgox u lejjeks u nnim ireinugirp f'teijisbah. F'ix izijjap, ix ilajciffu arho llokw usblij l-teijimrofinu dif-teijirimd mohhgat; lahb nad awuh l-zak lat-Prok tanojssimmukki sat-Zzivres sat-Ahhas Akilbbup lat-Itatsi Itinu wej li-irutteferp Izicnarf. Lahg ix teijinojzzazzinagro, llahb-ajizilup, atsij 'nukj ilagelli lahg kwad il xeimuhm irbmem il usblij l-imrofinu. Li-ameiddah tnatluk usblij teijimrofinu wej seibli vittaroprok at 'arutan wej arho. Ħameidda ageithem il usblij imrofinu udulknij ameiddah lat-hgjeb lb-tunmi, ameiddah ijraknab u ilatsop, ameiddah sat-atrugis akilbbup u aruk sat-ahhas, itagejpmi lat-qnohg ulb, srenjert ilanosrep if sbbalk sat-ahhas, ameillahg f'teijipmak sat-fjas, sdraugefil, , itagejpmi lat-ijnil lat-urja u irutarepo lat-iznagav, u itagejpmi lat-rab, itnarotsir u idnakul. Perihal Kostum Pekerja

Perihal Kostum Pekerja L-uzu at 'teijimrofinu nnim nwad l-teijinojzzazzinagro anfah ibard awuh zrofs lif-gnidnarb u appulivzij apmats avittaroprok dradnats adzi udnahg llokw itteffe itnatropmi quf l-itagejpmi ageithem xeib usblij l-imrofinu. Ti-unimret imrofinu atsij 'nukj iqeirraq xahg l-itagejpmi xeimuhm mejjed tnematelpmok imrofinu dif-arhed u uhgtsij xuhm mejjed usblij l-seibli ithgom llim-inojzzazzinagro, tqawlif il unukj mohdahg watnezerpparrij l-inojzzazzinagro lf-seibli mohhgat. Lohgox ukimedakka rawd li-asbil avittazzinagro nnim Ileafar & Ttarp (3991) areferri llahg-atimrofinu (atienegomo) lat-asbil alahb inojsnemid adhaw, u il rehdit alahb t-ineit. L-itagejpmi ahllok il usbiltnij dewsi, rep ujpmeze, uhgtsij urhdij il urhdij u kkehlahg watnezerpparrij l-inojzzazzinagro ajjeknim il l-seibli mohhgat awuh imrofinu ssib lif-ruluk dat-arhed mohhgat, xuhm lif-icitsirettarak uhgeit. Ttarp & Ileafar (7991) avirkseddi l-deilg njeb l-itagejpmi u l-inojtseg rawd li-asbil avittazzinagro alahb teidilg rawd teirisfit u teijatitnedi idnoforp il watnezerpparrij seibli. U Ttarp & Ileafar (1002) avirkseddi l-asbil alahb deheiw llim-rabki ttes at 'ilobmis u stcafitra f'teijinojzzazzinagro il udqahgnij am' akitammarg at 'inojzzakinumok. Perihal Kostum Pekerja